og  andre kort i OH serien 


    OH kort -OH cards Saga Mythos Morená 1001 Habitat Persona Personita Ecco Cope

ECCO


99 bildekort - norsk bruksanvisning
 Kr 319,-

Bestill her

ECCO består av 99 abstrakte kort for grenseløs imaginasjon

ECCO består av 99 abstrakte miniatur malerier, som er trykt på spillkort. Hvert bilde er malt spesielt for dette formål av den amerikanske kunstneren John David Ellis. Hvert kort er en utfordring for imaginasjonen, et springbrett inn i kunsten og et magisk tapet som leder oss inn i fantasiens verden.

ECCO er et italiensk ord, som kan oversettes omtrent slik: ”Se her! Her er det! Slik er det!”. Sett stort på, handler ECCO om å dele det vi ser, det vi forestiller oss og det vi føler.

Vi spiller med ECCO kortene, men man får ingen poeng, det finnes ingen vinnere eller tapere, ingen mestre.
ECCO kortene har ingen navn, og alle tolkninger er ”riktige”. Hver enkelt ser noe annet i bildene. Et landskap, et kart, en jungel, en gatescene, et værelse, en grotte, en del av oss selv, en drøm.
Hver enkelt reagerer annerledes på hvert bilde, og våre tolkninger kan bli uttrykt på mange måter: gjennom ord, dikt, dans, musikk… eller maling.

ECCO er en dør til en verden av abstraktekunst. En verden der følelser som blir vekt av farger og komposisjon, følelser som erfares direkte, uten å ha en referanse til en figur, scene eller historie. Det er som en sang uten ord som gir melodien en mening.

John David Ellis

ECCO har ingen faste spilleregler og ikke noe forutbestemt spillforløp. I den medfølgende veiledningen finner du forslag til måter å spille og arbeide med kortene på. Men alt kan forandres, utvides eller tilpasses, men ECCO reglene skal alltid følges…

Spillene som beskrives er ment som en begynnelse. Hver spiller kan finne opp sin egen versjon å spille på. I ECCO er dette ikke bare tillatt, man oppfordres til og med å gjøre dette.

De enkelte bilder har ingen offisielle betydninger. Bildene kan til og med snues opp ned om man ønsker det.

ECCO-reglene

  • Å spille ECCO er ingen konkurranse i fantasi eller kreativitet. Det viktigste er alltid det hyggelige samværet.
  • Vær kort og presis og unngå selvfølgeligheter. Langvarige enetaler fører til at andre spillere ikke får slippe til.
  • Vær personlig og subjektiv. I ECCO finnes ikke noe som er ”rett eller feil”. Kunnskap skal deles med andre via følelser.
  • Ingen må bli avbrudd, korrigert eller motsagt av andre.
  • Deltakerne står fritt i å velge å "melde pass" og la være å spille ut et kort eller uttale seg om det, uten spørsmål eller kommentarer.


ECCO kortene kan
utmerket kombineres
med OH-kortene

Ecco er kortene som er minst etterspurt. Og det er ufortjent!! Selv om det er vanskeligere med abstrakte kort, er disse ypperlig til å stimulere imaginasjonen. Det finnes utallige "bilder" inn i de abstrakte former. Bare se eksemplene. Ecco kan gi inspirasjonen før man begynner å male, å danse eller annen kreativ aktivitet. Kombinert med OH er Ecco et kraftfull verktøy!

Marja Schriever